MIS Day 2024

MIS DAY to prestiżowe wydarzenie poświęcone trendom i nowoczesnym rozwiązaniom w implantoprotetyce i nie tylko. MEDIF kolejny raz ma zaszczyt zorganizowania przestrzeni, dla użytkowników systemu MIS Implants, do wymiany doświadczeń, spotkania się z uznanymi ekspertami i nabycia wiedzy na temat nowego oblicza implantologii.

całodniowa konferencja
MIS DAY

gala wieczorna
w klubie hotelowym

certyfikat
uczestnictwa

Program i agenda konferencji:

09:00-09:30

Rejestracja

09:30-09:45

Powitanie uczestników

09:45-11:00

Federico RivaraWyzwanie dotyczące siekaczy centralnych: zarządzanie estetyką za pomocą oprogramowania do projektowania uśmiechu i szablonów nowej generacji.
– Dr. FEDERICO RIVARA, DDS, PhD, M.Sc.

Technologie cyfrowe stały się niezastąpionym narzędziem ułatwiającym oraz usprawniającym planowanie pozycji implantów i rehabilitacji protetycznej. W szczególności chirurgia nawigowana jest obecnie niezawodną techniką zarządzania zarówno estetyką, jak i funkcją, w skomplikowanych przypadkach. Łącząc dane STL 3D i informacje radiologiczne, lekarz z łatwością może wizualizować i planować, za pomocą specjalnego oprogramowania do projektowania uśmiechu, wszystkie etapy leczenia, od diagnostycznego woskowania, po rehabilitację protetyczną. Aby osiągnąć ten cel, przy najwyższym poziomie dokładności i skuteczności, opracowano specjalne szablony chirurgiczne z otwartą ramką. Szablon tego typu może zapewnić stabilność, widoczność i prawidłowe chłodzenie pola operacyjnego. Oprócz tego stworzono nową generację szablonów: szablony do prowizorium protetycznego. Celem takiego szablonu jest zapewnienie umiejscowienia uzupełnienia tymczasowego, w przypadku natychmiastowego obciążenia, zgodnie z estetyką i funkcjami zaplanowanymi w oprogramowaniu.

11:00-11:50

Agnieszka NieścieronekBackward planning
– Lek. dent. AGNIESZKA NIEŚCIERONEK, DDS

Każdy zabieg implantacji poprzedzony jest planowaniem, które ma na celu znalezienie najbardziej przewidywalnego efektu leczenia. Podstawowe narzędzia do planowania to ocena trójwymiarowa ilości kości, a co za tym idzie warunków kostnych do implantacji oraz ewaluacja sytuacji miejscowo w jamie ustnej.

Wciąż najczęstszą formą planowania w implantologii jest planowanie na wprost – straight forward, czyli ocena CBCT, implantacja „z ręki”, a po wgojeniu wszczepu leczenie implantoprotetyczne z różnym efektem końcowym. Nieskomplikowane przypadki pozwalają wybaczyć wiele błędów na etapie planowania.

W dzisiejszej stomatologii – leczenie implantologiczne to tylko część kompleksowego planu rehabilitacji jamy ustnej i potrzebujemy holistycznego podejścia do pacjenta. Takie przypadki wymagają zintegrowanego planu, który pozwoli osiągnąć zamierzony efekt estetyczny u pacjenta i wymaga planowania odwrotnego – backward planning, czyli ustal cel, zacznij od końca i pracuj wstecz.

W planowaniu od końca przychodzą nam z pomocą nowoczesne technologie i wspomaganie komputerowe. Najpierw projektujemy uśmiechy, wizualizujemy efekt końcowy, który wyznacza nam kolejne kroki w leczeniu implantoprotetycznym, jak ocenę konieczności wykonania zabiegów augmentacyjnych, wirtualne planowanie pozycji implantów i wspomaganie zabiegów szablonami chirurgicznymi.

Zapraszam Was do świata nowoczesnej implantologii, gdzie na podstawie przypadków klinicznych przeniesiemy wirtualny, wykreowany obraz zaprojektowanego uśmiechu w rzeczywistość zabiegową.

11:50-12:00

Panel dyskusyjny

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30

Jakub KwiatekSylwia PokorskaSztuczna inteligencja jako przyszłość planowania, monitorowania przebiegu leczenia oraz sygnalizowania przed powikłaniami. Rehabilitacje pełnołukowe oraz odbudowy strefy estetycznej z wykorzystaniem systemu Connect
– Dr n. med. JAKUB KWIATEK, PhD, M.Sc.,
Lek. dent. SYLWIA POKORSKA, M.Sc.

Najnowocześniejsze i najdynamiczniej rozwijające się branże na całym świecie wykorzystują dziś szeroko pojęte AI. Systemy te stanowią nieodzowne wsparcie prac specjalistów i filar wielu oferowanych aktualnie rozwiązań. Nie inaczej jest w stomatologii, jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny.

Podczas wykładu zaprezentujemy:
– autorskie rozwiązanie AI do wspomagania diagnostyki i planowania leczenia,
– „TreatUP”: autorski system AI do monitorowania Pacjenta przed i po zabiegu, pozwalający utrzymać ciągłość stosowania się do zaleceń i kontrolę nad gojeniem (wychwytywanie ewentualnych odchyleń),
– jednoczasową rehabilitację górnego i dolnego łuku zębowego – metoda „all on” w pełni cyfrowym protokole, w ciągu 8 godzin (wliczając czas frezowania idealnie dopasowanej pracy),
– zastosowanie elementu Connect – jak z implantów subkrestalnych przeszliśmy do implantów na poziomie tkanek miękkich.

13:30-13:40

Panel dyskusyjny

13:40-14:40

Lunch

14:40-15:30

Bartosz MulawaZarządzanie tkanką twardą i miękką w celu osiągniecia estetycznych i funkcjonalnych efektów w leczeniu implantologicznym
– Lek. dent. BARTOSZ MULAWA

W trakcie wykładu przedstawię różne sposoby odbudowy kości w odcinkach estetycznym i funkcjonalnym oraz sposoby zarządzania tkanką miękką, które zapewniają optymalny efekt w leczeniu implantologicznym. Przedstawię algorytmy postępowania w celu skrócenia procesu leczenia.

15:30-17:00

Stavros PelekanosCyfrowy przebieg pracy w rehabilitacji pełnego łuku implantologicznego – najnowsze osiągnięcia
– Dr. STAVROS PELEKANOS 

Planowanie leczenia z użyciem implantów stomatologicznych w przypadkach całkowitego bezzębia zawsze stanowi wyzwanie. Chociaż koncepcje wszczepiania implantów wspomaganych protetycznie zaczęto wdrażać w ciągu ostatnich dwóch dekad, zabiegi tego typu stały się obecnie dokładniejsze, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej i nawigowanej chirurgii implantologicznej.
Postęp w zakresie materiałów takich jak tlenek cyrkonu, oprogramowanie CAD, skanery twarzy i procedury CAM uprościły przebieg leczenia, dając bardziej przewidywalne wyniki przy znacznie mniejszych komplikacjach.
Prezentacja skupi się na metodologii leczenia uzębienia końcowego w przypadkach bezzębia za pomocą implantów. Krok po kroku zostaną zaprezentowane procedury pozycjonowania, projektowania CAD, szablony chirurgiczne oraz protetyczne wraz z procedurami klinicznymi. Ponadto omówione zostaną różne opcje ostatecznej odbudowy pod kątem projektu CAM, jak i wyboru materiałów.

Cele prezentacji:
– zrozumienie uzasadnienia dla różnych metod leczenia (stałych, ruchomych, „zdejmowalnych”),
– rozróżnienie prac typu FP1, FP2, FP3 i dostosowanie pozycji implantów w poszczególnych rodzajach,
– uproszczenie procedury wszczepiania implantów z szablonami,
– zapoznanie z „SZABLONEM PROTETYCZNYM” umożliwiającym natychmiastowe obciążenie,
– zapoznanie z różnymi technikami oraz opcjami materiałowymi do odbudowy ostatecznej.

17:00-17:15

Panel dyskusyjny

17:15-17:30

Zakończenie

19:30

Gala party

Podczas spotkania będzie można skorzystać
z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskie.

PRELEGENCI MIS DAY:

Dr. Federico Rivara

Dr Rivara ukończył studia z zakresu stomatologii na Uniwersytecie w Parmie w 2010 roku, gdzie uzyskał również tytuł magistra implantologii stomatologicznej i obronił doktorat z zakresu nauk medycznych w 2019 roku. Uczęszczał na studia podyplomowe z periodontologii na Uniwersytecie w Ferrarze prowadzone przez prof. Trombelli. Dr Rivara jest obecnie wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu implantologii stomatologicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu stomatologii cyfrowej na Uniwersytecie w Parmie, gdzie prowadzi również badania kliniczne w dziedzinie chirurgii sterowanej i stomatologii cyfrowej.

Dr. Stavros Pelekanos

Dr Stavros Pelekanos DDS ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku stomatologia w 1991 roku na Uniwersytecie w Atenach w Grecji. W roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie protetyki stomatologicznej (dr med. dent.) na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech (Prof. Dr. J.R. Strub). Po odbyciu szkolenia zawodowego dr Pelekanos otworzył prywatną praktykę w Atenach ukierunkowaną na protetykę stomatologiczną, implantologię i stomatologię estetyczną.

W roku 2002 został mianowany pełnoetatowym wykładowcą na Wydziale Protetyki Stomatologicznej w Szkole Stomatologii na Uniwersytecie w Atenach w Grecji, a w roku 2012 powołany na stanowisko adiunkta na tym samym wydziale. Od roku 2013 jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED). Należy do następujących stowarzyszeń zawodowych: Międzynarodowe Kolegium Protetyków (ICP), Europejskie Towarzystwo Protetyki Stomatologicznej (EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Jest członkiem Instytutu GIDE (Globalnego Instytutu Edukacji Stomatologicznej w Los Angeles w Kalifornii) oraz Dental Tribune (kursy zawodowe dla lekarzy – CME), wykładając na całym świecie i prowadząc praktyczne kursy na temat implantów, estetyki i leczenie rekonstrukcyjnego.

W roku 2008 i 2011 dr Pelekanos otrzymał odpowiednio drugą i pierwszą nagrodę naukową w konkursie organizowanym przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej w Madrycie w Hiszpanii oraz w Stambule w Turcji. Do tej pory opublikował ponad dwadzieścia artykułów w czasopismach branżowych i trzy rozdziały w książkach.

dr n. med. Jakub Kwiatek, PhD, M.Sc.

Master in Oral Implantology, implantolog z wieloletnim stażem, który wykonał kilka tysięcy zabiegów implantologicznych.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na który dostał się z pierwszą lokatą w Polsce. W 2016 ukończył trzyletnią specjalizację Master in Oral Implantology na prestiżowym uniwersytecie w Sienie.

Jest właścicielem kliniki stomatologicznej Klinika Kwiatek – jednej z największych i najnowocześniejszych w Polsce.

Jest członkiem: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie, International Congress of Oral Implantologists.

lek. dent. Sylwia Pokorska, M.Sc.

Master in Science in Prosthodontics and New Technologies

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2017 r. otrzymała certyfikat ukończenia Curriculum Implantoprotetycznego College Duda Clinic w Katowicach. Pierwsze doświadczenie w pracy z protetyką i implantoprotetyką cyfrową zdobywała na szkoleniach w prestiżowym Klim Institute w Santa Rosa w Kalifornii.

Jako pierwsza w Polsce, ukończyła studia masterskie z Protetyki i Nowych Technologii na Uniwersytecie Medycznym w Sienie, broniąc tytułu Master in Science pracą „Nowe technologie i praca zespołowa, kluczem do sukcesu i przewidywalności leczenia”.

W Klinice Kwiatek zajmuje się wyłącznie implantoprotetyką cyfrową oraz planowaniem leczenia interdyscyplinarnego. Wraz z zespołem Kliniki Kwiatek, finalistka międzynarodowych konkursów z ramienia Zerodonto, DSDApp, Dental Tribune.

lek. dent. Agnieszka Nieścieronek, M.Sc.

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów 4-krotnie nagradzana Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Działaczka w kole chirurgicznym przy Katedrze Chirurgii Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

W 2012 roku ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University w Nowym Sączu broniąc tytuł magistra ekonomii pracą dyplomową : ,, Ocena oraz określenie możliwości poprawy jakości obsługi Klienta i realizowanych procesów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi usprawniających proces zarządzania na przykładzie NZOZ Dental Care”.

W 2013 roku otrzymała certyfikat poświadczający umiejętności implantologa jako uwieńczenie rocznego Curriculum Implantologicznego w Dental Skills Institute w Warszawie.

Rok 2014 to dwukrotny wyjazd szkoleniowy do Esparza Training Institute w Bogocie w Kolumbii, 80h zabiegów chirurgicznych na żywo pozwoliło podnieść praktyczne kwalifikacje z zakresu implantologii, technik odtwórczych tkanek twardych oraz metod podnoszenia zatoki szczękowej potwierdzony certyfikatem umiejętności.

W 2016 roku rozpoczęła studia podyplomowe Master of Oral Implantology na Uniwersytecie im. J.W. Goethego w Niemczech. W trakcie pisania pracy dyplomowej z ulubionego zabiegu augmentacyjnego – podniesienia zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją przy zastosowaniu membran prf jako jedynego materiału kościozastępczego.

Od września 2019 roku jest członkiem MEET- MIS Experts Experience Team. Jej działania  dotyczą głównie chirurgii rekonstrukcyjnej, zarządzanie implantami oraz estetyki stomatologicznej.

lek. dent. Bartosz Mulawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii,  CM UJ w Krakowie. W 2014 roku ukończył Akademię Garmedu nabywając umiejętności implantologiczne.

Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki.  Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor  aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE oraz certyfikowanym wykładowcą Digital Dentistry Society.

Potrzebujesz noclegu?

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla uczestników konferencji. W celu rezerwacji noclegu KLIKNIJ TUTAJ i przejdź na stronę hotelu, aby zarezerwować pokój. 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Udział w konferencji jest płatny. Koszt udziału uzależniony jest od terminu rejestracji.  Do końca maja obowiązują ceny Early Bird, do końca sierpnia cena standard, do końca września Late Registration. 

Po szczegóły oferty zadzwoń 22 338 70 50, napisz zapisy@medif.com lub skontaktuj się ze swoim Key Account Managerem MEDIF.